Sben

Online marketing nemôže existovať bez kvalitných PR článkov. Tie musia byť zverejnené na dobrom a navštevovanom mieste, ktorým je náš webový magazín.

Čo všetko je nevyhnutné splniť pri ukončení živnosti?

Podnikanie v súčasnej dobe vôbec nie je jednoduché a nie je nič zlé na tom, ak vám šťastie neprialo a vy svoju podnikateľskú činnosť ukončíte. Vždy môžete skúsiť o nejaký čas prísť na trh s novým podnikateľským nápadom a skúsiť vaše šťastie opäť. Pokiaľ ste nútení alebo ste na základe svojho vlastného rozhodnutia zvážili ukončenie živnosti, povinnosti https://ezmluva.sk/ukoncenie-podnikania a podmienky ukončenia podnikania sú stanovené zákonom. Úplne prvým krokom, ktorý by ste pri ukončení živnosti mali vykonať je jej zrušenie, a to je možné vykonať osobnou návštevou vášho okresného úradu alebo aj elektronickým spôsobom cez online portál slovensko.sk.

podpis dokumentov

To aký spôsob si vyberiete je len na vás, vašich časových možnostiach a ďalších ovplyvňujúcich faktoroch. Každopádne pri oboch spôsoboch je nevyhnutnou podmienkou ukončenia vyplnenie formulára, v ktorom sa uvádzajú základné a všeobecné údaje o vašom živnostenskom oprávnení. Ide o bežné informácie, ako je obchodný názov, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa okresného úradu a taktiež názov zdravotnej poisťovne, kde platíte vaše povinné poistenie.

elektronické ukončenie

Ďalšou podmienkou, ktorá vyplýva z vypĺňania formulára o ukončení, sú dve tabuľky, ktoré sa v tomto formulári nachádzajú a vašou povinnosťou je jednu z nich vypísať. Jednotlivé tabuľky sa vypĺňajú podľa toho či je vaším finálnym cieľom úplné skončenie živnosti, alebo máte v pláne zrušiť iba jeden z vašich predmetov podnikania. Vo formulári taktiež udávate aj konkrétny dátum, ku ktorému majú byť zmeny platné, a teda podnikanie skončené. Vaše rozhodnutie na konci tohto tlačiva overíte a potvrdíte vaším podpisom. Po odoslaní formulára váš čaká ešte niekoľko krokov, ktoré sa týkajú napríklad odhlásenia od zaregistrovania k dani z príjmov. Tento krok musíte vykonať maximálne do 30 dní od dátumu, kedy bola živnosť zrušená. Dá sa však vykonať rovnako osobne, ale aj rýchlejším a časovo šetrnejším elektronickým spôsobom. Pri daňových povinnostiach netreba zabudnúť ani na podanie daňového priznania za časové obdobie, kedy ste ešte podnikali.