Sben

Online marketing nemôže existovať bez kvalitných PR článkov. Tie musia byť zverejnené na dobrom a navštevovanom mieste, ktorým je náš webový magazín.

Predaj a kúpa spoločnosti

Naša sprostredkovateľská spoločnosť ponúka množstvo služieb, ktoré sú vhodné pre začínajúcich aj rozvíjajúcich sa podnikateľov. Pomôžeme vám so založením spoločnosti, venujeme sa účtovníctvu, daniam, poradenstvu v podnikaní a jeho vylepšeniu tak, aby vám prinášalo prosperitu a v neposlednom rade aj predaju obchodného podielu a zrušeniu spoločnosti.

Ak ste odhodlaný vystupovať ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, preberať na seba náležitú zodpovednosť a venovať svoj život podnikaniu, ktoré sa mnohokrát týka rozsahu sedem dní v týždni a 24 hodín denne, môžete nás na základe vášho osobného zámeru kontaktovať. Podnikanie je poslanie, ktoré si vyžaduje častokrát nepretržitú pozornosť a dostatok času predovšetkým v začiatkoch podnikania, ale istá flexibilnosť je nevyhnutná počas celej doby vášho podnikania.

plány v podnikaní

Vyberte si spoločnosť, ktorá s vami rezonuje. Venujte sa podnikaniu v oblasti, ktorá je vám blízka a ktorú vykonávate s odhodlaním a nadšením pre uskutočnenie a naplnenie určitého predsavzatého zámeru. Stanovte si ciele, vypracujte si podnikateľský plán a pokračujte v naplnení vašich predstáv a predsavzatí. V prípade potreby sme tu pre vás. Radi vám zodpovieme vaše otázky a objasníme isté záležitosti.

Sro predaj je spojenie, ktoré vás po zadaní do vyhľadávača, navedie k zoznamu spoločností, ktoré sú pripravené pre potenciálnych záujemcov. Kúpno-predajnú zmluvu môžete uzavrieť formou online, z vášho domáceho prostredia, pohodlne, bezpečne, jednoducho a rýchlo. Presne tak ste si to predstavovali? S nami sa vaša predstava ľahko zmení na skutočnosť.

podnikanie a jeho zložky

Na predaj sú určené spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sa vyznačujú svojimi charakteristickými znakmi. Pod vami zadaným alebo odsúhlaseným menom spoločnosti a ostatnými zodpovedajúcimi údajmi sa spoločnosť zapíše do obchodného registra. Daný deň sa považuje za začiatok vášho podnikania, kedy preberáte za spoločnosť ako konateľ spoločnosti plnú zodpovednosť. S nami naštartujete vaše podnikanie v priebehu niekoľkých pracovných dní.