Sben

Online marketing nemôže existovať bez kvalitných PR článkov. Tie musia byť zverejnené na dobrom a navštevovanom mieste, ktorým je náš webový magazín.

Spoločnosti nájdete v zozname firiem na predaj

Ako sprostredkovateľská firma sa venujeme kúpe a predaju jednotlivých spoločností. Ide o spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sa vyznačujú špecifickými znakmi, ako je základné imanie, stanovený počet spoločníkov a podobne. Ak patríte k tým, ktorí majú záujem o predaj obchodného podielu, môžete sa obrátiť na nás. Ak chcete ukončiť vaše podnikanie bez likvidácie, sme tu pre vás. Spoločnosti, ktoré kupujeme musia prejsť auditom a mať vykonanú účtovnú závierku. Je nevyhnutné, aby boli bez pohľadávok a záväzkov. To znamená, že účtovné knihy musia byť k istému dátumu uzavreté. Následný predaj spoločnosti prebieha osobne alebo formou online. Záleží od potenciálnych záujemcov, aký postup im vyhovuje.

cesta za úspechom

Spoločnosti, ktoré sú určené na predaj môžu, ale aj nemusia mať podnikateľskú minulosť. Okrem takzvaných spoločností s históriou, ponúkame aj ready made spoločnosti. Tie sú bez histórie, bez podnikateľských skúseností, pripravené na predaj a okamžitý štart podnikania v priebehu niekoľkých hodín. Práve takýto spôsob naštartovania vášho biznisu vám vyhovuje? Chcete sa vyhnúť stresom a čakacej dobe, ktorá sa bezpodmienečne spája so zakladaním spoločnosti? V tom prípade bude pre vás rozumnejšie a výhodnejšie obstarať si už existujúcu spoločnosť, ktorá je navyše zapísaná v obchodnom registri.

úspech máte vo vlastných rukách

Pre štart vášho podnikania urobíte minimum. Šetrite si vaše odhodlanie, presvedčenie, pevnú vôľu a odvahu pre realizáciu vášho podnikateľského plánu. Vybavovanie, ktoré je s daným procesom spojené, vykonáme za vás. Zodpovedne a rýchlo, takže výsledkom je hotová spoločnosť, ktorá sa vyznačuje menom, sídlom a predmetom či predmetmi podnikania, ktoré si stanovíte. Spoločnosť, ktorá má priradené identifikačné číslo a je pripravená na podnikanie bez ohľadu na to, o aké odvetvie ide. Naše kontaktné údaje sú k dispozícii na našej webovke. Neváhajte nás osloviť a dozviete sa bližšie informácie o nami poskytovaných službách.